İç Kontrol Komisyonu

Adı Soyadı Unvanı
Kenan UZUNHASANOĞLU Şube Müdürü
Recep Hakan KAVURAN Bilgisayar İşletmeni
Elif KILIÇ KANBUR Bilgisayar İşletmeni