Anketler

 
                              ANKET SONUÇ RAPORLARI
  2019 Memnuniyet Anketi Sonuç ve Değerlendirme Raporu
  2020 Memnuniyet Anketi Sonuç ve Değerlendirme Raporu
  2021 İç Paydaş Memnuniyet Anketi
  2022 Nisan Memnuniyet Anketi
  2023 Yılı Nisan Ayı Bakım Onarım Anketi
2023 Yılı İç Paydaş Anketi