2023 Yılı İç Paydaş Anketi

11 Ocak 2024 Perşembe

Bu anket çalışması Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapan idari, teknik ve sözleşmeli kadrosunda yer alan personelin Başkanlığın sunduğu hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, üç başlık altında hazırlanan ve toplamda 11 maddeden oluşan anket 20/11/2023-01/12/2023 tarihleri arasında 28 personelin katılımıyla uygulanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Anket çalışmasına katılan değerli kullanıcılarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
Gerçekleştirmiş olduğumuz ankete ulaşmak için tıklayınız.